Administrace veřejných zakázek, organizace výběrových řízeníVítáme Vás na stránkách společnosti MAZEPPA s.r.o

Společnost MAZEPPA s.r.o byla založena v roce 2004 a je vedena u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 23432.

Hlavní pracovní náplní společnosti je

 • organizační zajišťování zadávání veřejných zakázek
 • komplexní poradenské služby v oblasti veřejných zakázek s působností po celém území ČR
 • pomoc obcím, městům a krajům při přípravě a realizaci jejich projektů s ohledem na budoucí realizaci veřejných zakázek
 • příprava a řízení projektů, zpracování žádostí o dotace
 • komplexní vedení podvojného účetnictví
 • zpracování mzdové agendy

Služby poskytuje

 • organizacím, které jsou povinny vyhlašovat výběrová řízení v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • ekonomickým subjektům, které se neřídí zákonem o veřejných zakázkách, ale chtějí zachovat transparentní principy při výběrových řízeních

MAZEPPA s.r.o. splňuje profesní i kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon této činnosti a je držitelem certifikátů systému řízení v oblasti


Společnost

 • považuje za zásadní bezpečnost dat svých zákazníků a věnuje jí maximální pozornost již při uzavírání smluv
 • respektuje a dodržuje všechny relevantní právní, normativní a regulatorní požadavky

Zákazníkům nabízíme

 • komplexní organizaci zadávacího řízení k zadání veřejných zakázek nadlimitních, podlimitních i veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona
 • zpracování všech konkrétních potřebných dokumentů v rámci jednotlivých úkonů v zadávacím řízení
 • zajištění dalších dílčích služeb v zadávacím řízení jako je například poskytování dodatečných informací a příjem nabídek
 • komplexní vedení podvojného účetnictví včetně zpracování daňových přiznání